Investeringssparkonto

Ett sätt att få sina pengar att växa snabbt är att placera dem på ett investeringssparkonto och sedan köpa fonder och värdepapper via kontot. Du bör emellertid inte spara likvida medel på investeringssparkontot eftersom det ger en lika usel sparränta som ett vanligt lönekonto ger dig. Om du vill spara likvida medel ska du istället göra det på ett högräntekonto för där växer dina pengar riktigt snabbt. Syftet med investeringssparkontot är snarare att det ska göra det enklare för privatpersoner att placera pengar i värdepapper.

Fördelar med investeringssparkonto

  • Du betalar ingen vinstskatt på 30 % av dina utdelningar utan betalar istället en schablonskatt på endast 0,627 % (2014) på hela ditt innehav.
  • Den smidiga schablonskatten gör att det blir mycket enklare för dig att deklarera. Då behöver du bara ta upp hur mycket du hade på investeringssparkontot vid årets slut istället för att redovisa varje liten värdepappersförsäljning.
  • Precis som alltid när det gäller fonder och aktier kan du såklart förlora pengar om dina värdepapper faller i värde, men om banken du sparar på skulle gå i konkurs skyddas dina värdepapper av investerarskyddet och dina likvida medel av insättningsgarantin.

Du kan även placera pengar i trygga värdepapper som räntepapper och statsobligationer men det ger tyvärr en sämre avkastning än vad ett högräntekonto kan ge dig.

Är ett investeringssparkonto lönsamt?

Är det verkligen mer lönsamt att betala en schablonskatt istället för att betala vinstskatt på sina utdelningar? Det beror på.

Om dina värdepapper får en hyfsad värdeökning (vilket såklart är syftet när man sparar i värdepapper) tjänar du helt klart på det, men om värdeökningen är minimal eller du drabbas av en värdeminskning förlorar du på det. Orsaken till det är att du såklart inte behöver betala någon vinstskatt om du inte gör någon vinst, men om du sparar på ett investeringssparkonto måste du i alla fall betala schablonskatten för ditt innehav.